Lưu trữ thẻ: Positive Grid Spark

Positive Grid Spark 40: Amp guitar điện tốt nhất cho những “cầm thủ trong phòng ngủ”

“Sở hữu giải “Best Amp of Show Award” được đánh giá bởi MusicRadar sau khi [...]