Lưu trữ thẻ: Marshall Emberton

Marshall Emberton II – Thế hệ thứ 2 đã được ra mắt

Thoạt nhìn, sự khác biệt giữa hai phiên bản của Emberton là không rõ ràng: [...]

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!