Lưu trữ thẻ: Marshall Acton II

Marshall custom: Acton II Vintage UK Flag. By District M

Cuối năm 2018, Marshall đã tạo ra chiếc loa Bluetooth Acton II – được đại [...]

1 Các bình luận

Những lựa chọn khó khăn: Kỳ – So sánh Kilburn 2 và Acton 2

Hôm nay, District M xin so sánh 2 chiếc loa của cùng đến từ gia [...]

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!