Lưu trữ thẻ: Fender Monterey

Fender Monterey Tweed phiên bản Limited: Cảm hứng từ chiếc Amp Fender huyền thoại

Fender Monterey Tweed: Dáng hình huyền thoại của thập niên 50 Không chỉ sở hữu [...]

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!