Sonus Faber – Nghệ nhân âm thanh

sonus faber

Vào năm 1983, Sonus Faber được ra đời từ niềm đam mê cái đẹp trong âm nhạc : Đó là sự kết hợp giữa di sản chế tác thủ công từ nước Ý, với đổi mới trong thiết kế âm nhạc và công nghệ. – Ngay từ các sản phẩm đầu tiên, hãng đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn, đó là các mẫu loa : Prava, Minima, Electa and Electa Amator

sonus faber

Vào năm 1983, Sonus Faber được ra đời từ niềm đam mê cái đẹp trong âm nhạc : Đó là sự kết hợp giữa di sản chế tác thủ công từ nước Ý, với đổi mới trong thiết kế âm nhạc và công nghệ.
– Ngay từ các sản phẩm đầu tiên, hãng đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn, đó là các mẫu loa : Prava, Minima, Electa and Electa Amator

sonus faber

Vào năm 1983, Sonus Faber được ra đời từ niềm đam mê cái đẹp trong âm nhạc : Đó là sự kết hợp giữa di sản chế tác thủ công từ nước Ý, với đổi mới trong thiết kế âm nhạc và công nghệ.
– Ngay từ các sản phẩm đầu tiên, hãng đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn, đó là các mẫu loa : Prava, Minima, Electa and Electa Amator

sonus faber

Vào năm 1983, Sonus Faber được ra đời từ niềm đam mê cái đẹp trong âm nhạc : Đó là sự kết hợp giữa di sản chế tác thủ công từ nước Ý, với đổi mới trong thiết kế âm nhạc và công nghệ.
– Ngay từ các sản phẩm đầu tiên, hãng đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn, đó là các mẫu loa : Prava, Minima, Electa and Electa Amator

sonus faber

Vào năm 1983, Sonus Faber được ra đời từ niềm đam mê cái đẹp trong âm nhạc : Đó là sự kết hợp giữa di sản chế tác thủ công từ nước Ý, với đổi mới trong thiết kế âm nhạc và công nghệ.
– Ngay từ các sản phẩm đầu tiên, hãng đã gây được sự chú ý từ giới chuyên môn, đó là các mẫu loa : Prava, Minima, Electa and Electa Amator

sonus faber

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!