Mini GT Kaido House Chevrolet Silverado KAIDO V1

499.000

 

Limited Edition

Mô hình tỉ lệ 1/64

Chỉ còn lại 2 sản phẩm

Hiện 1 cửa hàng có sẵn sản phẩm

499000

Mini GT Kaido House Chevrolet Silverado KAIDO V1

Chevrolet Silverado KAIDO V1

Trong kho

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!