NGUYÊN HÀ – ĐIỀU VÔ LÝ THỨ NHẤT (NHỮNG BÀI HÁT CỦA HỒ TIẾN ĐẠT) – VINYL LP

1.000.000

Đĩa than Nguyên Hà – Điều Vô Lý Thứ Nhất (Những Bài Hát Của Hồ Tiến Đạt) [Vinyl LP]

Hết hàng

Mã: SP000054 Danh mục:

1000000

NGUYÊN HÀ – ĐIỀU VÔ LÝ THỨ NHẤT (NHỮNG BÀI HÁT CỦA HỒ TIẾN ĐẠT) – VINYL LP

NGUYÊN HÀ - ĐIỀU VÔ LÝ THỨ NHẤT (NHỮNG BÀI HÁT CỦA HỒ TIẾN ĐẠT) - VINYL LP

Hết hàng

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!