Johnny Lightning 1979 International Scout with Boat And Trailer (White)

399.000

 

Limited Edition

Mô hình tỉ lệ 1/64

Chỉ còn lại 2 sản phẩm

Hiện 1 cửa hàng có sẵn sản phẩm

399000

Johnny Lightning 1979 International Scout with Boat And Trailer (White)

Johnny Lightning 1979 International Scout with Boat And Trailer (White)

Trong kho

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!