Johnny Lightning 1965 Chevy Stepside with Boat and Trailer

399.000

 

Limited Edition

Mô hình tỉ lệ 1/64

Hết hàng

399000

Johnny Lightning 1965 Chevy Stepside with Boat and Trailer

Johnny Lightning 1965 Chevy Stepside with Boat and Trailer

Hết hàng

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!