Dzung-DzancaDzanvu-Title

Dzanca Dzanvu – Standard CD Bundle

850.000

Dzanca Dzanvu (Standard CD Bundle) bao gồm bộ 2 CD: Dzanca Dzanvu (2023) và Dzanca (2021).

Production Description:

  • 01 “Dzanca Dzanvu (Live in HOZO) Digipak CD
  • 01 “Dzanca Dzanvu” Poster
  • 03 Tracks live recorded at HOZO Music Festival
  • 01 “Dzanca” Jewel CD

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

 

Thời gian Pre-Order: từ 20.03.2023 – 06.04.2023

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến đơn hàng sẽ được chuyển đi vào ngày 07/04/2023. 

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

850000

Dzanca Dzanvu – Standard CD Bundle

dzung-dzanca-dzanvu

Trong kho