Dzung-DzancaDzanvu-Title

Dzanca Dzanvu – Standard CD Bundle

850.000

Dzanca Dzanvu (Standard CD Bundle) bao gồm bộ 2 CD: Dzanca Dzanvu (2023) và Dzanca (2021).

Production Description:

  • 01 “Dzanca Dzanvu (Live in HOZO) Digipak CD
  • 01 “Dzanca Dzanvu” Poster
  • 03 Tracks live recorded at HOZO Music Festival
  • 01 “Dzanca” Jewel CD

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

 

Thời gian Pre-Order: từ 20.03.2023 – 06.04.2023

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến đơn hàng sẽ được chuyển đi vào ngày 07/04/2023. 

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

850000

Dzanca Dzanvu – Standard CD Bundle

dzung-dzanca-dzanvu

Trong kho

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?