Dzung-DzancaDzanvu-Title

Dzanca Dzanvu – Special Edition

950.000₫

 

Dzanca Dzanvu (Special Edition) bao gồm bộ 01 digipak CD Dzanca Dzanvu và 01 USB với 8Gb dữ liệu bao gồm: lossless audio tracks, photo albums, behind the scene footages, full HD live video… và 01 poster có chữ ký.

Production Description:

  • 01 Digipak CD
  • 01 Poster + Lyric
  • 03 Tracks live recorded at HOZO Music Festival
  • 01 USB 8Gb data included:

– 03 Lossless audio files

– 04 Full HD videos

– 03 Photo Albums

– 03 RAW behind the scenes footages

– 01 Exclusive signed poster

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

 

Thời gian Pre-Order: từ 20.03.2023 – 06.04.2023

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến đơn hàng sẽ được chuyển đi vào ngày 07/04/2023. 

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

Hiện 0 cửa hàng có sẵn sản phẩm

950000

Dzanca Dzanvu – Special Edition

dzung-dzanca-dzanvu

Trong kho

District M xin chào, chúc bạn 1 ngày luôn vui!