Dzung-DzancaDzanvu-Title

Dzanca Dzanvu – Special CD Bundle

1.710.000

Dzanca Dzanvu (Deluxe Bundle) bao gồm bộ 2 CD: Dzanca Dzanvu (2023) và Dzanca (2021) cùng với ‘Dzanca’ Cassette Tape và 01 USB với 8Gb dữ liệu bao gồm: lossless audio tracks, photo albums, behind the scene footages, full HD live video… và 01 poster có chữ ký.

Production Description:

  • 01 “Dzanca Dzanvu (Live in HOZO) Digipak CD
  • 01 “Dzanca Dzanvu” Poster
  • 01 USB 8Gb data included:

– 03 Lossless audio files

– 04 Full HD videos

– 04 Photo Albums

– 03 RAW behind the scenes footages

– 01 Exclusive signed poster

  • 01 “Dzanca” Jewel CD
  • 01 “Dzanca” limited cassette

 

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

 

Thời gian Pre-Order: từ 20.03.2023 – 06.04.2023

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến đơn hàng sẽ được chuyển đi vào ngày 07/04/2023. 

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

1710000

Dzanca Dzanvu – Deluxe CD Bundle

dzung-dzanca-dzanvu

Trong kho

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?