Dzung-DzancaDzanvu-Title

Dzanca Dzanvu – Special CD Bundle

1.710.000

Dzanca Dzanvu (Deluxe Bundle) bao gồm bộ 2 CD: Dzanca Dzanvu (2023) và Dzanca (2021) cùng với ‘Dzanca’ Cassette Tape và 01 USB với 8Gb dữ liệu bao gồm: lossless audio tracks, photo albums, behind the scene footages, full HD live video… và 01 poster có chữ ký.

Production Description:

  • 01 “Dzanca Dzanvu (Live in HOZO) Digipak CD
  • 01 “Dzanca Dzanvu” Poster
  • 01 USB 8Gb data included:

– 03 Lossless audio files

– 04 Full HD videos

– 04 Photo Albums

– 03 RAW behind the scenes footages

– 01 Exclusive signed poster

  • 01 “Dzanca” Jewel CD
  • 01 “Dzanca” limited cassette

 

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

 

Thời gian Pre-Order: từ 20.03.2023 – 06.04.2023

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến đơn hàng sẽ được chuyển đi vào ngày 07/04/2023. 

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

1710000

Dzanca Dzanvu – Deluxe CD Bundle

dzung-dzanca-dzanvu

Trong kho