Dzung-Dzanca-Title

Dzanca 02A: Vinyl + CD + “Tứ Thân” T-Shirt

1.900.000₫

Product Description

 • 01 Limited Edition 180 gram 12” Vinyl
 • 01 CD
 • 01 “Tứ Thân” T-Shirt (Black)

The Vinyl:

 • 180 gram 12″ Record (33 rpm)
 • Black Inner Sleeve (matted)
 • Open Top Poly Bag
 • Full Color 12″ Record Jacket
 • Made in USA

The T-Shirt:

 • Made by GORI Vietnam
 • “Tứ Thân” T-Shirt on Black

The CD:

 • Included “Dzanca” Custom Shop Guitars Catalogue design by Dzung

Thông tin quan trọng cho đơn hàng Pre-Order:

Thời gian Pre-Order: từ 11.01.2021 – 25.01.2021

Đây là đơn hàng Pre-Order (hàng đặt trước) dự kiến CD và T-Shirt sẽ được chuyển đi vào ngày 25/01/2021. Ngày vận chuyển có thể thay đổi/ chậm trễ do diễn biến của dịch COVID-19.

Đĩa than (vinyl) và băng Cassette được sản xuất tại Mỹ với thời gian là 4 tháng.
Hàng về sau 4-6 tháng tính từ ngày phát hành 29/01/2021, dự kiến 06/2021. Do tình hình dịch COVID-19 nên album có thể sẽ về chậm hơn dự tính.

Chúng tôi sẽ liên hệ qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán để thông báo các thông tin về đơn hàng Pre-Order của bạn.

1900000

Dzanca 02A: Vinyl + CD + “Tứ Thân” T-Shirt

Hết hàng